Přeskočit na obsah

Podpora chovu ryb ve vodních tocích v Jihočeském kraji

Dotace na podporu aktivit uživatelů rybářských revírů, rybářských svazů a univerzit, středních škol, výzkumných ústavů se zaměřením na rybářství vedoucích k lepší péči o rybí společenstva ve vodních tocích.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat nejpozději od 2. 1. 2020 – do 17. 1. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Uživatel rybářského revíru (rybářského revíru, nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje).
  • Rybářské svazy mající sídlo na území Jihočeského kraje a mající na starosti rybářské obhospodařování rybářského revíru nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Udržování a ochranu rybích společenstev a ostatních vodních živočichů ve vodních tocích.
  • Zvýšení biodiverzity vodních toků.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše grantu činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše grantu činí 240 000 Kč.
  • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 30 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Uznatelné jsou přímé náklady na nákup ryb druhu pstruh obecný, lipan podhorní, candát obecný, parma říční, podoustev říční (nosák), ostroretka stěhovavá, jelec tloušť a náklady spojené s jejich vypouštěním do toků(např. dopravné, veterinární vyšetření), Povinností žadatele o dotaci je oznámení administrátorovi (email: vrabkova2@kraj-jihocesky.cz), kdy a kde dojde k vypouštění ryb do vodního toku, a to minimálně 5 dní před vlastním vypuštěním.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru