Přeskočit na obsah

Podpora chytrých měst a obcí (Smart city/Smart village) v Jihočeském kraji

Cílem programu je celkové zvýšení kvality života občanů a snížení nákladů v oblastech uvedených ve specifickém cíli. Jihočeský kraj chce podpořit vznik prostředí, které přinese občanům měst a obcí možnost profitovat ze zavádění sofistikovaných moderních technologií, které se navzájem systematicky doplňují a překračují pohled jednoho oboru (např. doprava, energetika, odpady aj.).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce a města na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Energetika:
  • a) Efektivní odpadové hospodářství.
  • b) Inteligentní osvětlení.
  • c) Chytré budovy.
  • d) Chytré technologie pro energetický management.
  • e) Systémy měření a analýza energetických dat.
  • f) Energetické plány měst.
 • 2 Chytré mobilní a webové aplikace pro ulehčení života ve městech, ICT technologie.
 • 3. Doprava.
 • 4. Cestovní ruch.
 • 5. Zdravotní služby, sociální služby a prevence kriminality.
 • 6. Smart Governance.
 • 7. Životní prostředí.
 • 8. Odpadové hospodářství.
 • 9. Efektivní správa území a inovace.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2020 k dispozici, činí 4 mil. Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK.
 • Neinvestiční charakter: Min. požadovaná spoluúčast žadatele obce 10 — 100 tis. obyvatel činí 50 %. Min. požadovaná spoluúčast žadatele obce do 10 tis. obyvatel činí 30 %.
 • Investiční charakter: Min. požadovaná spoluúčast žadatele obce 10 — 100 tis. obyvatel činí 50 %. Min. požadovaná spoluúčast žadatele obce do 10 tis. obyvatel činí 30 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru