Přeskočit na obsah

Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji

Dotace na podporu činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji je určen na podporu aktivit turistických informačních center na území Pardubického kraje. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024.

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba (obec, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek, obecně prospěšná společnost a jiné) nebo fyzická osoba, která je zřizovatelem nebo provozovatelem TIC na území Pk. Příjemce dotace musí v daném kalendářním roce provozovat TIC na území Pk minimálně 1 měsíc (stav v době podání žádosti).

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty, jejichž cílem je: 
  • kvalitní poskytování informací souvisejících s cestovním ruchem v turistických informačních centrech,
  • sběr a aktualizace údajů databanky turistického portálu Pk,
  • zapojení jednotlivých TIC do profesního sdružení Asociace turistických informačních center ČR včetně jejich certifikace podle metodiky „Jednotné klasifikace TIC ČR“.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace je 2 tis. Kč.
 • Maximální výše poskytnuté podpory na jednu žádost je 300 tis. Kč.
 • Dotace může být poskytnuta nejvýše do výše částky uvedené v žádosti.
 • Objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu Pk pro tento dotační program je v době vyhlášení výzvy 2,5 mil. Kč.
 • Poskytnutí grantu není vázáno na finanční spoluúčast žadatele.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou pro určení způsobilosti výdajů je jejich vynaložení a uhrazení v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a přímá souvislost s činností a provozem TIC.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru