Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji

shutterstock_114541285.jpg
Share Button

Dotace na podporu turistických informačních center může získat fyzická nebo právnická osoba, která je zřizovatelem nebo provozovatelem TIC na území Pardubického kraje. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 12. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

Příjemce podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba (obec, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek, obecně prospěšná společnost a jiné), která je zřizovatelem nebo provozovatelem TIC na území Pk.

Typy podporovaných projektů:

Projekty, jejichž cílem je:
 • kvalitní poskytování informací souvisejících s cestovním ruchem v turistických informačních centrech,
 • sběr a aktualizace údajů databanky turistického portálu Pk,
 • zapojení jednotlivých TIC do profesního sdružení Asociace turistických informačních center ČR včetně jejich certifikace podle metodiky „Jednotné klasifikace TIC ČR“.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory na jeden projekt se může pohybovat od 2 000 Kč do 300 000 Kč.
 • Celková alokace programu je 1,6 mil. Kč.
 • Poskytnutí grantu není vázáno na finanční spoluúčast žadatele.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout:
 • a) na náklady žadatele prokazatelně spojené s provozem TIC (např. mzdové náklady, nájmy, energie, spotřební materiál, členský poplatek A.T.I.C. ČR apod.),
 • b) na náklady žadatele prokazatelně souvisejícím s rozvojem CR na území Pk (např. vybavení TIC, marketinkové a propagační aktivity, účast na veletrzích apod.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>