Přeskočit na obsah

Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu v Královéhradeckém kraji

V Královéhradeckém kraji lze využít dotaci na podporu, rozšíření a koordinace aktivit cestovního ruchu ve všech oblastech Královéhradeckého kraje se zohledněním specifičnosti jejich turistického potenciálu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 02. 01. 2018 (8:00 hod.) do 31. 01. 2018 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, vykonávající činnost destinačního managementu na území Královéhradeckého kraje min. po dobu 5 let.

Typy podporovaných projektů:

 • Zpracování a aktualizace rozvojových dokumentů vztahujících se k cestovnímu ruchu.
 • Realizace tripů, poznávací cesty, vzdělávací akce, best practice (samostatně či ve spolupráci s odbornými organizacemi CR) pro novináře, odborníky v CR či podnikatele.
 • Plánovaná vzájemná spolupráce s podnikateli (pravidelné poskytování informací, pořádání MS, vzdělávací semináře, zapojení do projektů atd.).
 • Plánovaná spolupráce s informačními centry (pravidelné poskytování informací, pořádání MS, vzdělávací semináře, zapojení do projektů atd.).
 • Nadregionální a přeshraniční spolupráce.
 • Realizace prezentačních a propagačních akcí.
 • Tvorba a aktualizace vlastních produktů cestovního ruchu (prop. materiály, vlastní produkty), vč. jazykových mutací stávajících produktů.
 • Účast na prezentačně propagačních akcích cestovního ruchu, tuzemských i zahraničních.
 • Výdaje vynaložené na plnění Datového skladu Královéhradeckého kraje.
 • Modernizace a optimalizace webových prezentací a zavádění moderních technologií využitelných v turistickém průmyslu, aktualizace či rozšíření webových stránek.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 90 %.
 • Minimální výše dotace je 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být realizované v oblasti se specifickým turistickým potenciálem na území Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru