Přeskočit na obsah

Podpora činnosti ČUS a sportovních svazů v Jihočeském kraji

Dotace na zkvalitnění podmínek sportovního prostředí v Jihočeském kraji prostřednictvím podpory krajských sportovních svazů a okresních a krajské organizace České unie sportu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 26. 2. 2024 do 12. 3. 2024 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 1
 • Oprávněným žadatelem o dotaci je právnická osoba, která zajišťuje činnost krajského sportovního svazu (komise) na území Jihočeského kraje. V případě, že tento subjekt nemá vlastní právní subjektivitu, je oprávněným žadatelem o dotaci jeho zastřešující organizace nebo národní sportovní svaz s tím, že dotaci lze žádat pouze na výkon činností pro území Jihočeského kraje.
 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 2
 • Oprávněným žadatelem o dotaci jsou okresní pracoviště a krajská organizace České unie sportu na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1: Cílem opatření je podpora činnosti krajských sportovních svazů a oblastních komisí za účelem organizace a rozvoje daného sportu na území Jihočeského kraje. Jedná se zejména o podporu těchto činností: 
  • a) organizace krajských přeborů, soutěží, turnajů, soustředění a náborových a propagačních akcí apod.,
  • b) výdaje spojené s činností svazu/komise (nájmy, energie, služby, cestovné,…),
  • c) školení a další vzdělávání trenérů a rozhodčích, vzdělávací a metodická činnost,
  • d) nákup materiálně technického zabezpečení na zajištění sportovní přípravy.
 • Opatření č. 2: Cílem opatření je přispět na zajištění provozu okresních pracovišť České unie sportu, které zajišťují servisní činnosti pro sportovní subjekty v Jihočeském kraji.

Forma a výše podpory:

 • Opatření číslo 1: Minimální výše 30 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč.
 • Opatření číslo 2: Minimální výše 100 000 Kč, maximální výše 350 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 20 %.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost. V případě, že v opatření č. 1 je žadatelem o dotaci pro sportovní svaz (komisi) bez vlastní právní subjektivity střešní organizace, podává pro každý svaz (komisi) jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru