Přeskočit na obsah

Podpora činnosti fundraisera v Pardubickém kraji

Dotace na zajištění větší finanční stability a nezávislosti neziskových organizací a podpora schopnosti získávání finančních prostředků pro jejich činnost prostřednictvím fundraisingu. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy, spolky. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora nákladů fundraisera, jehož úkolem je zajištění finančních i nefinančních zdrojů pro krytí běžných provozních nákladů organizace nebo pro realizaci podpořeného projektu žadatele – POVINNÁ AKTIVITA,
  • vzdělávání fundraisera/ů organizace v oblasti fundraisingu (v maximální výši 10 000 Kč na projekt).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 50 000 Kč na projekt, organizace zvýhodněné územní dimenzí maximálně 60 000 Kč.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program: 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců, přičemž projekt musí být ukončen nejpozději k 30. 4. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru