Přeskočit na obsah

Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje

Dotace na podporu činnosti a rozvoje informačních center na území Plzeňského kraje poskytujících kompletní turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti návštěvníků a zvýšení konkurenceschopnosti regionu v oblasti cestovního ruchu a na aktualizaci dat cestovního ruchu pro potřeby Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 22. 1. 2024, 0:00:00 do 12. 2. 2024, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby podnikající a právnické osoby provozující informační centra na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Z Programu budou poskytovány dotace do vyčerpání objemu přidělených finančních prostředků výhradně na realizaci projektů následujícího účelu: 
  • a) tvorba a tisk propagačních materiálů včetně jazykových mutací, které obsahují nabídku cestovního ruchu dané oblasti (žadatel má povinnost uvést v žádosti celkový náklad a jednotkovou cenu);
  • b) vytvoření webových prezentací, multimediálních produktů a oblast nových médií (např. mobilní aplikace) včetně jazykových mutací, které obsahují nabídku cestovního ruchu dané oblasti;
  • c) pořízení inventáře k vybavení informačního centra (např. stojany, drátěné programy, vitríny, vybavení internetového koutku, tiskárny, kopírky, sčítače návštěvníků).
  • d) pořízení prvků pro usnadnění bezbariérového přístupu pro návštěvníky se zdravotním postižením (např. pomocná madla, úchyty, snížené stojany na prospekty).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace je 10 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace je Kč 40 000 Kč a pro členy A.T.I.C. 50 000 Kč.
 • Dotace je poskytována až do výše 100 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace je poskytována výhradně na neinvestiční náklady.
 • Žadateli nemohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.
 • Do tohoto programu smí být jedním žadatelem podána pouze jedna žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru