Přeskočit na obsah

Podpora činnosti mikroregionů v Jihočeském kraji

Cílem programu je podpořit provozní výdaje mikroregionu: nájemné, náklady na vodné, stočné a energie, účetní služby, náklady na pověřence, nákup výpočetní techniky včetně software a dále pak výdaje spojené s propagační a publikační činností.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  9. 3. 2020 do 20. 3. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Mikroregiony se sídlem na území Jihočeského kraje v právní formě dobrovolného svazku obcí nebo zájmového sdružení právnických osob založeného do 31. 12. 2013, kde převažujícími členy (minimálně z 80 %) jsou obce Jihočeského kraje, případně spolku, pokud dojde u výše uvedeného zájmového sdružení ke změně právní formy na spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora běžných provozních výdajů mikroregionu: 
    • nájemné, náklady na vodné, stočné a energie, účetní služby, náklady na pověřence, nákup výpočetní techniky včetně software a dále pak výdaje spojené s propagační a publikační činností.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 70 000 CZK.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 30 %.

Specifika a omezení:

  • V rámci publikační a propagační činnosti lze dotaci čerpat pouze na následující položky: stolní nebo závěsné kalendáře propagující mikroregion, pohledy, mapy, knihy a brožury o mikroregionu či mikroregionální zpravodaj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru