Přeskočit na obsah

Podpora činnosti muzeí a galerií v Královéhradeckém kraji

Dotace na podporu činnosti a vybavení muzeí a galerií v Královéhradeckém kraji, které vykonávají svou činnost nejméně dva roky nepřetržitě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 17. 10. 2023, 8:00 do 21. 11. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy.
 • Církve, náboženské společnosti nebo účelová zařízení církví.
 • Fyzické osoby a právnické osoby, jejichž předmět podnikání se vztahuje k předmětu podpory.
 • Města, obce a jejich příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora vybavení a činnosti muzeí a galerií za účelem zkvalitnění jejich služeb, které spočívají ve zpřístupňování kulturního dědictví regionu a v získávání, zpracovávání a zpřístupňování informací, které slouží k rozvoji kulturně výchovných nebo vzdělávacích potřeb veřejnosti.
 • Cílem podpory je zlepšit podmínky prezentace kulturního a historického dědictví včetně péče o sbírky.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 2 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 150 000 Kč.
 • Míra podpory celkových způsobilých výdajů činí 75 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru