Přeskočit na obsah

Podpora činnosti nekomerčních zájmových spolků a organizací působících v oblasti životního prostředí a zemědělství v Olomouckém kraji

Účelem je podpora aktivit ve prospěch životního prostředí a zemědělství v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 13. 03. 2023 do 6. 04. 2023.

Příjemci podpory:

  • I. Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity v oblasti životního prostředí a zemědělství, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo
  • II. jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity v oblasti životního prostředí a zemědělství, jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora celoroční činnosti zájmových spolků a organizací, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo zemědělství a jejichž předmětná činnost či záměr vedou k ochraně či zlepšení stavu životního prostředí (např. chovatelství, pěstitelství, myslivost, rybářství, včelařství) a péče o zatoulaná zvířata (útulky pro psy a kočky).
  • Podpora celoroční činnosti zájmových spolků a organizací, jejichž předmětem činnosti je environmentální vzdělávání a osvěta, a to zejména s cílovou skupinou dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí: 5 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí: 70 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru