Přeskočit na obsah

Podpora činnosti turistických informačních center Královéhradeckého kraje

Program je určen na podporu, rozšiřování a zkvalitňování služeb a zlepšování podmínek poskytování informací v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím turistických informačních center.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 12. 2020 (8:00 hod.) do 06. 01. 2021 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

  • Turistická informační centra, která jsou provozována minimálně 6 měsíců ke dni podání žádosti.

Typy podporovaných aktivit:

  • Rozšiřování a zkvalitňování služeb a zlepšování podmínek poskytování informací v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím turistických informačních center.
  • Zvýšení úrovně služeb a rozsahu poskytovaných informací o turistickém a kulturním potenciálu Královéhradeckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
  • Míra podpory činí 70 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Výjimku tvoří žadatel, který má několik informačních center (provozoven) v jednom místě — pak může žádat za každou z těchto provozoven zvlášť, formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru