Přeskočit na obsah

Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků I. – MAS Rokytná

Dotace na vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 8. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Sociální podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik, environmentální sociální podnik: 
  • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy SP.
  • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS, vzdělávání zaměstnanců z CS a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.
  • Marketing sociálního podniku.
  • Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování principů SP v praxi.
  •  Sledování environmentálního dopadu.
  • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 568 220 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru