Přeskočit na obsah

Podpora dobrovolnictví v Pardubickém kraji

Dotace na podporu činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Spolek,
  • obecně prospěšná společnost, 
  • církevní právnická osoba, 
  • ústav (zřízený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Typy podporovaných aktivit:

  • Program Podpora dobrovolnictví v Pardubickém kraji je zaměřen na činnosti, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. Podporovanou aktivitou je dobrovolnictví a činnost dobrovolnických center.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných na tento program: 1 200 000 Kč.
  • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 300 000 Kč na projekt.
  • Požadovaná výše podpory může dosáhnout maximálně 80 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje. Doba realizace projektu je v období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru