Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Recycle Symbol
Share Button

Dotace na zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji (např. Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Den zdraví, Den bez úrazů) a realizace dalších podobných akcí a aktivit, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování, nebo jsou řešením ověřeného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 6. 1. 2020 do 10. 1. 2020.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Spolky, obecně prospěšné společnosti.
 • Příspěvkové organizace (vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je kraj, a všech škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele).

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji (např. Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Den zdraví, Den bez úrazů) a realizace dalších podobných akcí a aktivit, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování, nebo jsou řešením ověřeného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji, případně z jiného komunitního plánování (např. aktivita či akce participativního rozpočtu apod.).
 • Příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související s místní Agendou 21 (dále jen MA21), např. ochranou a podporou zdraví a životního prostředí.
 • Pořádání konferencí, výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA21, podpoře zdraví a souvisejících tématech; pořádání kulatých stolů, seminářů založených na principech komunitního plánování, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování municipality, nebo na řešení ověřeného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji.
 • Vypracování či aktualizace strategií podporujících udržitelný rozvoj za účasti veřejnosti, poradenství a konzultace ke strategické dokumentaci na úrovni obcí, měst a mikroregionů vedoucí k zajištění jejich vazby na udržitelný rozvoj a principy MA21 apod..

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 70 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace je na území Moravskoslezského kraje.
 • Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>