Přeskočit na obsah

Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji

Účelem dotačního programu je finančně podpořit poskytovatele zdravotních služeb, kteří na území Plzeňského kraje zajišťují domácí hospicovou péči.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 29. 2. 2024 do 31. 3. 2024 13:04:50.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být pouze poskytovatel domácí hospicové péče (domácí hospic), který splňuje podmínky dotačního Programu.
  • Žadatel musí být držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. na poskytování paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Typy podporovaných projektů:

  • Domácí hospicovou péčí se rozumí hospicová péče poskytovaná domácím hospicem ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Jde o 24hodinovou nepřetržitou, dostupnou a odbornou péči pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění a kteří si přejí strávit poslední etapu života ve vlastním sociálním prostředí. U takovýchto pacientů byly zpravidla vyčerpány všechny možnosti klasické léčby a pokračuje pouze léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny potíže vyplývající ze základní diagnózy i jejích komplikací a zohledňující biologické, psychologické a sociální potřeby nemocného. Domácí hospicové služby zahrnují jak paliativní péči o klienty, tak i psychosociální a duchovní podporu poskytovanou klientovi i celé rodině, kterou zajišťuje multidisciplinární tým složený ze zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. Součástí služeb poskytovaných v rámci domácí hospicové péče je také zaučení pečujících v péči o pacienta, péče o zemřelého pacienta a podpora rodiny po úmrtí pacienta.

Forma a výše podpory:

  • Celková částka na poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu pro všechny žadatele činí 3 000 000 Kč.
  • Výše dotace, kterou je žadatel oprávněný v rámci Programu požadovat, bude vypočtena na základě vzorce.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí poskytovat domácí hospicovou péči na území Plzeňského kraje, přičemž rozloha území, na kterém je schopen tuto péči zajistit, je stanovena na okruh cca 20 km od kontaktního pracoviště žadatele.
  • Žadatel je povinen zajistit 24hodinovou nepřetržitou dostupnost domácí hospicové péče 7 dnů v týdnu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru