Přeskočit na obsah

Podpora ekologických aktivit v Zlínském kraji

Cílem Programu je zvýšení kvality a profesionality činnosti subjektů působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) na území Zlínského kraje, posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí a zvýšení dostupnosti kvalitních služeb EVVO.

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí je od 22. 01. 2024 do 16. 02. 2024 do 12:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Hlavní náplní projektů je vzdělávání rozlišných cílových skupin v oblasti udržitelného rozvoje a žadatelem vytvořené nové výukové materiály, výukové programy, poskytnuté poradenství nebo uspořádání významných akcí se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).

  • Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta (EVVO) a poradenství týkající se ochrany přírody, životního prostředí a přírodních zdrojů.
  • Neperiodické publikace, výukové materiály a výukové programy se zaměřením na EVVO.
  • Podpora badatelsky orientovaného vyučování.
  • Podpora projektů začínajících subjektů EVVO.
  • Podpora projektů se zaměřením na inovativní metody v EVVO.
  • Podpora vzdělávání o klimatické změně.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená pro program je 1 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na projekt činí 20 000 Kč, maximální 120 000 Kč.
 • Maximální míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v Programu předložit maximálně jednu Žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru