Přeskočit na obsah

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji

Dotaci na školní projekty mohou získat školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji. Podporovány budou projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní projekty v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Příjem žádostí:

  • Termín podání žádosti o dotaci je od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017.

Příjemci podpory:

  • Školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem, jejichž projekt je realizován na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu budou využity na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora badatelsky orientovaného vyučování.
  • Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu).
  • Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO.
  • Propojení standardního edukativního chodu škol s okolním prostředím.

V rámci tohoto programu budou podporovány školní projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní projekty EVVO dle výše uvedených priorit. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit zdravý životní styl, vzdělávání k udržitelnému rozvoji včetně environmentální výchovy, propojení školy s praxí a zapojení veřejnosti do aktivit směřujících ke zdravému životnímu stylu.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 30 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 70 000 Kč.
  • Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze použít pouze na neinvestiční projekt, jehož realizace bude zahájena nejdříve 1.  9. 2017 a ukončena nejpozději 31. 8. 2018.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7700”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru