Přeskočit na obsah

Podpora farmářských trhů v Olomouckém kraji

Dotace na podporu farmářských trhů, propojení spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru, malých farmářů a zemědělců, podpora adaptace agrárního sektoru na měnící se podnikatelské prostředí a podpora zaměstnanosti v regionu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2024 do 5. 2. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba.
 • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje, dobrovolný svazek obcí.
 • Fyzická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Instalace a demontáž prodejních stánků a s tím spojeného vybavení.
 • Likvidace odpadů.
 • Úklid prostranství.
 • Inzerce a propagace.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 650 000 Kč, z toho na dotační titul 14–01-02- Podpora farmářských trhů je určena částka 350 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 25 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru