Přeskočit na obsah

Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji

Dlouhodobá a systematická podpora mládežnického sportu u tradičních sportovních odvětví reprezentujících Ústecký kraj.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. března do 2. dubna 2021.
 • Termín sběru žádostí je prodloužen do 9. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Sportovní spolek (provozující činnost v Ústeckém kraji) s hlavní činností zaměřenou na sport.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží.
 • Multifunkční strukturovaná podpora sportu.
 • Reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na stanovený účel: 5 000 000 Kč.
 • Podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100%.

Specifika a omezení:

 • Organizace musí splňovat následující podmínky: 
  • a) V současnosti vykazuje vysokou sportovní výkonnost, jeho jednotlivá družstva startují v nejvyšších soutěžích ČR a to jak družstva mládežnická, tak „A“ týmy dospělých.
  • b) Je nebo byl účastníkem Evropských klubových pohárů, či nadnárodních soutěží.
  • c) Splňuje podmínku zcela zásadní, že se jedná o kolektivní sport, který je zařazen mezi olympijské sporty a v mládežnických kategoriích spadá do systému finanční podpory od příslušného sportovního svazu a to formou Akademií, Sportovních středisek (SpS) a Sportovních center mládeže (SCM).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru