Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora fundraisingu v Pardubickém kraji

shutterstock_154745477.jpg
Share Button

Dotace na zajištění větší finanční stability a nezávislosti neziskových organizací a podpora schopnosti získávání finančních prostředků pro jejich činnost prostřednictvím fundraisingu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 20. 2. 2021 do 10. 3. 2021.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.).
 • Církevní právnické osoby (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.).
 • Ústavy (zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb.).
 • Spolky (zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora osobních nákladů fundraiserů, jejichž úkolem je zajištění finančních i nefinančních zdrojů pro krytí běžných provozních nákladů organizace nebo pro realizaci podpořeného  projektu  žadatele. – POVINNÁ AKTIVITA:
  • maximální podpora činí 30 % předpokládané hodnoty provozních nákladů organizace, resp. hodnoty, kterou má fundraiser získat pro zajištění běžných činností organizace (netýká se poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají možnost uplatnit část nákladů na fundraising v dotaci a programové dotaci na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Pk), v případě, že hodnota provozních nákladů přesáhne 100 000 Kč, činí podpora maximálně 25 % předpokládané hodnoty nákladů,
  • maximální podpora činí  30 % předpokládané hodnoty podpořeného projektu (resp. předpokládaných nákladů projektu), maximální podpora u projektů s hodnotou (nebo s náklady) nad 100 000 Kč činí 25 % podpořeného projektu.
 • Vzdělávání fundraisera/ů organizace v oblasti fundraisingu (v maximální výši 10 000 Kč na projekt).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program je 150 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč a maximální výše je 80 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců, přičemž projekt musí být ukončen nejpozději k 30. 4. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>