Přeskočit na obsah

Podpora fundraisingu v Pardubickém kraji

Dotace na zajištění větší finanční stability a nezávislosti neziskových organizací a podpora schopnosti získávání finančních prostředků pro jejich činnost prostřednictvím fundraisingu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 3. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.).
 • Církevní právnické osoby (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.).
 • Ústavy (zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb.).
 • Spolky (zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem programu je podpora neziskových organizací prostřednictvím dotace na činnost fundraisera dané organizace, jehož úkolem je získání finančních a nefinančních prostředků nutných pro zajištění činností organizace nebo pro realizaci přihlášeného (zejména inovativního) projektu.
 • Podpora nákladů fundraisera, jehož úkolem je zajištění finančních i nefinančních zdrojů pro krytí běžných provozních nákladů organizace nebo pro realizaci podpořeného projektu žadatele – POVINNÁ AKTIVITA,
 • vzdělávání fundraisera/ů organizace v oblasti fundraisingu (v maximální výši 10 000 Kč na projekt).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program: 500 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 50 000 Kč na projekt, organizace zvýhodněné územní dimenzí maximálně 60 000 Kč.
 • Poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele z jiných zdrojů a to ve výši minimálně 30 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Činnost organizace nebo projekt musí být realizován/a na území Pardubického kraje.
 • Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců, přičemž projekt musí být ukončen nejpozději k 30. 4. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru