Přeskočit na obsah

Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví — Královéhradecký kraj

Dotace na těžbu a přiblížení stromů napadených kalamitním hmyzím škůdcem z lesního porostu  a na zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení kalamitním hmyzím škůdcem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 12. 2019 (8:00 hod) do 30. 10. 2020 (14:00 hod).

Příjemci podpory:

 • Vlastníci lesních pozemků (fyzické, právnické osoby, obce, města) s výměrou do 50 ha na území Královéhradeckého kraje mimo lesů státních, v národním parku a jeho ochranném pásmu a pro obranu státu.
 • Pokud je předmětný lesní pozemek ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o dotaci osoba, která: 
  • a) má většinový spoluvlastnický podíl na předmětných lesních pozemcích.
  • b) je zmocněna písemnou plnou mocí dalších spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem na lesním pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Těžba a přiblížení stromů napadených kalamitním hmyzím škůdcem z lesního porostu.
 • Zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení kalamitním hmyzím škůdcem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Výše dotace stanovena sazbou Kč za technickou jednotku: 
  • 150 Kč za 1 m³ vytěženého kůrovcového dříví.
  • 70 Kč za 1 bm (běžný metr) vybudované oplocenky.

Specifika a omezení:

 • Tentýž žadatel o dotaci smí podat průběžně během lhůty pro předkládání žádostí více žádosti o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru