Přeskočit na obsah

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji jejich ochranu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 3. 2. 2020 (9:00) do 30. 4. 2020 (14:30).

Příjemci podpory:

 • Příjemcem dotace (žadatelem) může být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se ve smyslu § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem tohoto programu je zachování a obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, zejména pak ochrana lesních porostů.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji jejich ochranou, a to na předmět dotace (neboli též projekt) provedený v roce 2020, kterým může být: 
  • Zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří — 1/km — 70 000 Kč.
  • Úklid klestu — 1/m3 — 30 Kč.
  • Dotace se poskytuje, pokud celková maximální výše dotace dosahuje alespoň 3 000 Kč.
  • Dotace se poskytuje jednomu žadateli do výše maximálně 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příspěvky budou udělovány pouze na lesy nacházející se na území Moravskoslezského kraje.
 • Žadatel může v rámci tohoto programu podat pouze jednu žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru