Přeskočit na obsah

Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015

Dotace na zkvalitnění výuky Etické výchovy, posilování vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů a motivací ředitelů škol k zavádění prvků etické výchovy do všech vzdělávacích oblastí nebo k zavedení výuky doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova na školách.

Příjem žádostí:

 • Termín pro přijímání žádostí je do 26. září 2014.

Příjemci podpory:

 •  Právnické osoby vykonávající činnost základní školy nebo nižšího ročníku víceletého gymnázia.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vzdělávacího obsahu a změnou sociálního klimatu ve školách.
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro jednotlivce v délce minimálně 35 hodin prezenčního vzdělávání zaměřeného na etickou výchovu (vzdělávací program musí být akreditovaný ministerstvem).
 • Vzdělávání pedagogického sboru v délce minimálně 20 hodin prezenčního vzdělávání, akreditovaného ministerstvem, formou workshopů zaměřených na témata etické výchovy.
 • Tvorba a realizace školních nebo žákovských projektů, včetně spolupráce s rodiči. Výstupy projektů budou zveřejněny formou příkladů dobré praxe na webových stránkách škol.
 • Inovace školních vzdělávacích programů — začlenění témat etické výchovy do koncepce školy a do všech vzdělávacích oblastí pod vedením metodika nebo odborného konzultanta na etickou výchovu.
 • Nákup či tvorba pomůcek pro výuku etické výchovy.

Forma a výše podpory:

 • Požadovaná dotace na jeden projekt musí být nejméně 40 000 Kč a nesmí přesáhnout 100 000 Kč.
 • Dotace může činit až 70 % celkového rozpočtu projektu.

Specifikace a omezení:

 • Finanční prostředky musí být využity do 31. 12. 2015.
 • Žádosti se zasílají na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Právnická osoba může předložit pouze jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452

Zdroj
[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru