Přeskočit na obsah

Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji

Účelem dotačního programu je zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců zahrnujících také handicapované sportovce ze sportovních oddílů a klubů sídlících na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 10. 2023 do 08. 11. 2023 do 16:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní
  tělovýchovné organizace) se sídlem v Jihomoravském kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Provozní výdaje na ubytování a stravování na soutěžích a soustředěních, výdaje na dopravu, startovné, nákup sportovního vybavení/materiálu neinvestičního charakteru (samotná movitá věc, popř. soubor movitých věcí v hodnotě nižší než 40 000 Kč), zajištění lékařské péče hráčů/sportovců, zajištění fyzické i mentální regenerace hráčů/sportovců, sportovní výživové doplňky pro hráče/sportovce, zajištění sparring-partnera a v případně handicapovaných sportovců zajištění jejich asistenta. 
  • Zajištění lékařské péče, zajištění fyzické i mentální regenerace.
  • Sportovní výživové doplňky.
  • Nákup materiálního vybavení investičního i neinvestičního charakteru potřebného pro daný sport.
  • Ubytování a strava na soutěžích a soustředěních.
  • Úhrada cestovních náhrad v rámci vymezeném zákonem (vyjma PHM).
  • Náklady na zajištění trenérské činnosti včetně sparring-partnera/ů a asistenta/ů (u handicapovaných sportovců) maximálně do výše 20 % z poskytnuté dotace.
  • Úhrada startovného.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků určených na dotační program činí 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Sportovní organizace může žádat v jedné žádosti o podporu pro více individuálních sportovců.
 • Příjemci mohou být pouze způsobilí žadatelé se sídlem na území Jihomoravského kraje.
 • Čerpání dotace a realizace podporovaných aktivit uvedených v žádosti o dotaci musí spadat do období od 01. 10. 2023 do 30. 09. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru