Přeskočit na obsah

Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji

Účelem dotačního programu je zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců zahrnujících také handicapované sportovce ze sportovních oddílů a klubů sídlících na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 03. 10. 2022 do 10. 10. 2022 do 16:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) se sídlem v Jihomoravském kraji, jejichž členy tvoří individuální sportovci níže uvedených individuálních sportů.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění lékařské péče, zajištění fyzické i mentální regenerace.
 • Sportovní výživové doplňky.
 • Nákup materiálního vybavení investičního i neinvestičního charakteru potřebného pro daný sport.
 • Ubytování a strava na soutěžích a soustředěních.
 • Úhrada dopravy (vyjma PHM).
 • Sparring-partner, asistent (u handicapovaných sportovců).
 • Úhrada startovného.

Forma a výše podpory:

 • V rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2022 byla na tento dotační program Zastupitelstvem
  Jihomoravského kraje na 8. zasedání konaném dne 16.12.2021 usnesením č. 763/21/Z8 schválena částka 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Sportovní organizace může žádat v jedné žádosti o podporu pro více individuálních sportovců.
 • Příjemci mohou být pouze způsobilí žadatelé se sídlem na území Jihomoravského kraje.
 • Čerpání dotace a realizace podporovaných aktivit uvedených v žádosti o dotaci musí spadat do období od 01. 10. 2022 do 30. 09. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru