Přeskočit na obsah

Podpora informačních center v Libereckém kraji

Účelem je podpora aktivit spojených s propagací nových produktů cestovního ruchu a zkvalitnění služeb informačních center.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 1. do 31. 1. 2020

Příjemci podpory:

 • Obce, právnické a fyzické osoby podnikající, které zřizují nebo provozují informační centrum, informační středisko, turistické informační centrum nebo kulturní a informační středisko na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory, příspěvkové organizace (netýká se příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem).

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem je podpora aktivit spojených s propagací nových produktů cestovního ruchu a zkvalitnění služeb informačních center: 
  • napojení na Datový sklad turistických informací Libereckého kraje (technická realizace), úprava kompatibility,
  • mzdové náklady na naplňování Datového skladu turistických informací Libereckého kraje (na základě uzavřené dohody s turistickými regiony jako hlavními redaktory Datového skladu),
  • úprava webových portálů turistických informací obcí / mikroregionů (rozšíření jazykových mutací, responzivní design, interaktivní elektronické mapy, e‑marketing apod.),
  • tvorba a tisk propagačních materiálů,
  • pořízení jednotného pracovního oblečení (stejnokroje),
  • náklady na školení, workshopy, e‑learning apod. týkající se propagace a nových informačních technologií a rozvoje v cestovním ruchu, jazykové vzdělávání,
  • náklady na certifikace ATIC, členství v ATIC,
  • překlady,
  • pořizování fotografií, videospotů a jiných multimediálních výstupů.
  • grafické práce,
  • reklama na sociálních sítích s označením turistického profilu Libereckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Míra podpory činí 70% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.
 • Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí.
 • Termín realizace aktivit: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru