Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje

woman-3188750__340
Share Button

Dotace na podporu infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje je podpora projektů investičního charakteru do infrastruktury sociálních služeb za účelem zvyšování kvality materiálně – technických podmínek pro jejich poskytování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12. 10. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba,
 • I. která je registrovaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb Olomouckého kraje.
 • II. která je registrovaným poskytovatelem  terénních nebo ambulantních sociálních služeb s místem poskytování v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporované projekty investiční stavební:
  • 2.3.1. Rekonstrukce a úpravy prostorového zázemí pro poskytování sociálních služeb, které povedou zejména ke zkvalitnění materiálně – technických podmínek pobytových sociálních služeb.
  • 2.3.2 Rekonstrukce a úpravy prostorového zázemí pro poskytování sociálních služeb, které povedou zejména ke zkvalitnění materiálně – technických podmínek ambulantních sociálních služeb spojených s navýšením kapacit.
 • Podporované projekty investiční nestavební:
  • 2.4.1. pořízení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000 Kč, zejména polohovacích lůžek, automobilů za účelem přepravy za uživatelem nebo převozu uživatele, plošin, nájezdových ramp, aj.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci dle odst. 2.3. činí 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci dle odst. 2.4. činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci dle odst. 2.3. činí 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci dle odst. 2.4. činí 500 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2021. Dotaci je možné použít na úhradu těchto uznatelných výdajů akce nejpozději do 30. 11. 2021, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2021. Dotaci je možné použít na úhradu těchto uznatelných výdajů akce nejpozději do 30. 11. 2021, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec, kraj, nebo stát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>