Přeskočit na obsah

Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje

Dotace na podporu infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje je podpora projektů investičního charakteru do infrastruktury sociálních služeb za účelem zvyšování kvality materiálně – technických podmínek pro jejich poskytování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12. 10. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba,
 • I. která je registrovaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb Olomouckého kraje.
 • II. která je registrovaným poskytovatelem  terénních nebo ambulantních sociálních služeb s místem poskytování v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporované projekty investiční stavební: 
  • 2.3.1. Rekonstrukce a úpravy prostorového zázemí pro poskytování sociálních služeb, které povedou zejména ke zkvalitnění materiálně – technických podmínek pobytových sociálních služeb.
  • 2.3.2 Rekonstrukce a úpravy prostorového zázemí pro poskytování sociálních služeb, které povedou zejména ke zkvalitnění materiálně – technických podmínek ambulantních sociálních služeb spojených s navýšením kapacit.
 • Podporované projekty investiční nestavební: 
  • 2.4.1. pořízení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000 Kč, zejména polohovacích lůžek, automobilů za účelem přepravy za uživatelem nebo převozu uživatele, plošin, nájezdových ramp, aj.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci dle odst. 2.3. činí 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci dle odst. 2.4. činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci dle odst. 2.3. činí 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci dle odst. 2.4. činí 500 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2021. Dotaci je možné použít na úhradu těchto uznatelných výdajů akce nejpozději do 30. 11. 2021, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2021. Dotaci je možné použít na úhradu těchto uznatelných výdajů akce nejpozději do 30. 11. 2021, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec, kraj, nebo stát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru