Přeskočit na obsah

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace na podporu poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 03. 2024 do 15. 04. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb definované AKČNÍM PLÁNEM na příslušný kalendářní rok financované prostřednictvím Programu podpory B, s výjimkou příspěvkových organizací nebo obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podprogram č. 1 – Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb.
  • Podprogram č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb.
    • Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.
  • Podprogram č. 3 – Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem.

Forma a výše podpory:

  • Alokovaná výše finančních prostředků do podprogramu: 55 000 000 Kč.
  • Objem finančních prostředků určených pro tento podprogram stanovuje pro příslušný rozpočtový rok ZOK.

Specifika a omezení:

  • Požadovaná výše dotace může být transparentním způsobem uvedeným v PRAVIDLECH krácena do výše disponibilních zdrojů alokovaných v jednotlivých podprogramech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru