Přeskočit na obsah

Podpora integrace romských komunit v Olomouckém kraji

Dotace na podporu projektů směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení příslušníků romských komunit na území Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 25. 1. do 5. 2. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba:
  • I. jejímž předmětem činnosti jsou aktivity související s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti, a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • II. jejímž předmětem činnosti jsou aktivity související s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti, a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/činnosti budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora komunitní sociální práce.
 • Podpora integrace romských komunit je podpora projektů směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení příslušníků romských komunit na území Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace projektu činí 35 000 Kč.
 • Minimální výše dotace projektu činí 10 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec, kraj, nebo stát.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce/činnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru