Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora investic do sportovních objektů a zařízení v Královéhradeckém kraji

the-ball-488700__340
Share Button

Dotace na pořízení movitého a nemovitého majetku sloužícího pro sport a tělovýchovu včetně jeho modernizace a rekonstrukce – pouze investiční akce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 03. 11. 2021 (8:00 hod.) do 29. 11. 2021 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Spolky a pobočné spolky, jejichž hlavní činnost (dle zakládacích dokumentů) je v oblasti sportu a tělovýchovy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení movitého a nemovitého majetku sloužícího pro sport a tělovýchovu včetně jeho modernizace a rekonstrukce – pouze investiční akce.
 • Vytvářet podmínky pro realizaci sportovních aktivit v Královéhradeckém kraji prostřednictvím pořízení movitého a nemovitého majetku, včetně jeho modernizace a rekonstrukce.
 • Projekty zaměřené na řešení naléhavé situace nebo havarijního stavu a projekty podpořené z investičního dotačního programu MŠMT (nejvyšší).
 • Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících možností sportování (vysoká) sportovní objekty sloužící i znevýhodněným dětem a mládeži [sociální, zdravotní] (střední).
 • Sportovní objekty sloužící i znevýhodněným dětem a mládeži [sociální, zdravotní] (střední).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 50 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektů: od 01. 01. 2022 – 30. 11. 2023.
 • Projekty realizované na území a pro občany Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>