Přeskočit na obsah

Podpora investic do sportovních objektů a zařízení v Královéhradeckém kraji

Dotace na podporu sportovních aktivit v Královéhradeckém kraji prostřednictvím výstavby, modernizace a rekonstrukce nemovitého majetku.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 11. 2023 (8:00 hod.) do 05. 12. 2023 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

  • Spolky a pobočné spolky, jejichž hlavní činnost (dle zakládacích dokumentů) je v oblasti sportu a tělovýchovy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Projekty zaměřené na řešení naléhavé situace nebo havarijního stavu, projekty podpořené z investičního dotačního programu NSA a projekty s finanční podporou ze strany obcí (nejvyšší).
  • Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících možností sportování (vysoká).
  • Sportovní objekty sloužící i znevýhodněným dětem a mládeži [sociální, zdravotní] (střední).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
  • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 50 %.

Specifika a omezení:

  • Doba realizace projektů: od 01. 01. 2024 — 30. 11. 2025.
  • Projekty realizované na území a pro občany Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru