Přeskočit na obsah

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové neinvestiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Zahájení přijmu žádostí 2. 1. do 18. 01. 2019 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce Jihočeského kraje.
 • Dotace může být poskytnuta pouze těm obcím, jejichž jednotka požární ochrany je v rámci plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III a JPO V.

Typy podporovaných projektů:

 • První opatření (č. 1): Podpora na pořízení nových CAS, dále na pořízení nových DA a výstavbu a rekonstrukci PZ.
 • Druhé opatření (č. 2): Podpora na pořízení nového věcného vybavení a příslušenství investičního charakteru, pořízení starších CAS, rekonstrukci a modernizaci starších CAS a DA (s hodnotou položky nebo hodnotou souboru prací s investičním výstupem přesahující 40 000,- Kč). Dalším specifickým cílem je poskytnutí účelové investiční dotace na rekonstrukci PZ a dalších vhodných objektů. 
  • Třetí podopatření – Výstavba nebo rekonstrukce PZ.
  • Čtvrté podopatření (pro jednotky SDH obcí kategorie JPO II a III).
  • Páté podopatření (pro jednotky SDH obcí kategorie JPO V).

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Min – max. výše dotace 700 000 Kč — 1 500 000 Kč, Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 30 %.
 • Opatření č. 2: Min – max. výše dotace do výše 2/6 celkových uznatelných výdajů projektu, maximálně však 300 000  Kč, Min. požadovaná spoluúčast žadatele je do výše 1/6 celkových uznatelných výdajů projektu. 
  • Třetí podopatření  — do výše 2/6 celkových uznatelných výdajů projektu, maximálně však 3 000 000 Kč, Min. požadovaná spoluúčast žadatele je do výše 1/6 celkových uznatelných výdajů projektu.
  • Čtvrté podopatření — Min – max. výše dotace 28 000 Kč — 500 000 Kč, Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 30 %.
  • Páté podopatření — Min – max. výše dotace 28 000 Kč — 350 000 Kč, Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 30 %.

Specifika a omezení:

 • Oprávněný žadatel může podat maximálně 3 žádosti do každého opatření (pro každou jednotku SDH 1 žádost, tj. maximálně 3 žádosti pro 3 jednotky).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru