Přeskočit na obsah

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje

Dotace na zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány  od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH obce.

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytnutí finanční podpory v dotačním programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.
 • Dotace jsou určeny na: 
  • a) pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky, vyhovující podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 3 dotačního programu,
  • b) výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic, v souladu s požadavky ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice,
  • c) pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany, vyhovujících podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v příloze č. 3 dotačního programu.

Forma a výše podpory:

 • Celková maximální výše poskytnuté dotace je následující:
 • a) na rekonstrukci požární techniky – „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová stříkačka) uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 500 000 Kč, nebo
 • b) na pořízení a rekonstrukci RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 300 000 Kč, nebo
 • c) na opravy požární techniky – „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová stříkačka), „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 3
  dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 200 000 Kč, nebo
 • d) na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic se poskytuje dotace v maximální výši 500 000 Kč, nebo
 • e) na pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany, uvedených v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 100 000 Kč.
 • Minimální výše požadované a poskytnuté dotace: 25 000 Kč.
 • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace: je určena v článku VIII., odst. 1 písm. a) – e) dotačního programu.
 • Minimální podíl spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % z celkových nákladů na Akci.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může podat maximálně jednu žádost o dotaci pro jednu zřizovanou jednotku sboru dobrovolných hasičů, a to na jeden z předmětů dotace uvedených pod písm. a) nebo b) nebo c) dle článku V.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru