Přeskočit na obsah

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Cílem programu a poskytnutí dotace je systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je stanovena: 
  • elektronická žádost: 4. 3. 2021 — 11. 3. 2021,
  • listinná žádost: doručení do 25. 3. 2021.

Příjemce podpory:

 • Žadatelem může být pouze obec, která je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a je zařazena do plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, které jsou součástí kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • A Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky.
 • B Pořízení nového dopravního automobilu.
 • C Rekonstrukce požární zbrojnice nebo výstavba nové požární zbrojnice.
 • D Vybavení JSDH obce izolačními dýchacími přístroji přetlakovými.
 • E Vybavení JSDH obce novým hydraulickým vyprošťovacím zařízením.
 • F Vybavení JSDH obce novými prostředky pro komunikaci a spojení.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit s DPH: 
  • A. Dotační podprogram 1 a) Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky maximálně 1 000 000 Kč. b) Technické zhodnocení rekonstrukcí CAS – 32 T‑815 maximálně 500 000 Kč.
  • B. Dotační podprogram 2 — maximálně 450 000 Kč.
  • C. Dotační podprogram 3 — maximálně 1 000 000 Kč.
  • D. Dotační podprogram 4 — maximálně 260 000 Kč.
  • E. Dotační podprogram 5 — maximálně 600 000 Kč.
  • F. Dotační podprogram 6 — maximálně 130 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nemůže podat více žádostí v rámci dotačního programu pro jednu JSDH.
 • Datum podání žádosti:  https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru