Přeskočit na obsah

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Cílem programu a poskytnutí dotace je systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je stanovena: od 18. 1. 2024, od 9.00 hodin do 25. 1. 2024, do 15.00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Žadatelem může být pouze obec, která je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a je zařazena do plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, které jsou součástí kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • A Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky.
 • B Pořízení nového dopravního automobilu.
 • C Rekonstrukce požární zbrojnice nebo výstavba nové požární zbrojnice.
 • D Vybavení JSDH obce izolačními dýchacími přístroji přetlakovými.
 • E Vybavení JSDH obce novými prostředky pro komunikaci a spojení.
 • F Vybavení JSDH obce novými prostředky ochrannými prostředky hasiče.
 • G Obměna pneumatik u cisternových automobilových stříkaček JSDH obce.
 • H Vybavení JSDH obce novými přenosnými zásahovými prostředky.
 • I Pořízení nového užitkového terénního vozidla.
 • J Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C.
 • K Vybavení JSDH obce novou termokamerou.
 • L Vybavení JSDH obce věcnými prostředky PO pro hašení lesních požárů.
 • M Vybavení JSDH Vybavení JSDH obce novou přenosnou motorovou stříkačkou.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit s DPH: 
  • A. Dotační podprogram: 
   • a) Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2 000 l/min a s nádrží na vodu o objemu do 5 000 l) maximálně 1 500 000 Kč.
   • b) Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3 000 l/min a s nádrží na vodu o objemu nad 6 000 l v provedení s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob) maximálně 2 000 000 Kč.
  • B. Dotační podprogram 2 — maximálně 450 000 Kč.
  • C. Dotační podprogram 3 — maximálně 450 000 Kč.
  • D. Dotační podprogram 4 — maximálně 280 000 Kč pro jednotku kategorie JPO II nebo 140 000 Kč pro jednotku kategorie
   JPO III nebo JPO V.
  • E. Dotační podprogram 5 — maximálně 130 000 Kč.
  • F. Dotační podprogram 6 — maximálně 150 000 Kč.
  • G. Dotační podprogram 7 — maximálně 60 000 Kč.
  • H. Dotační podprogram 8 — maximálně 80 000 Kč.
  • I. Dotační podprogram 9  — Pořízení nového užitkového terénního vozidla a příslušenství v kombinačních variantách:
   a) UTV samotné; maximálně 300 000 Kč,
   b) UTV s přívěsem pro jeho transport; maximálně 400 000 Kč,
   c) Přívěs pro transport UTV samostatný; maximálně 100 000 Kč,
   d) Modul UTV pro hašení; maximálně 180 000 Kč.
  • J. Dotační podprogram 10 Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C – maximálně 18 000 Kč.
  • K. Dotační podprogram 11 Vybavení JSDH obce novou termokamerou – maximálně 130 000 Kč.
  • L. Dotační podprogram 12 Vybavení JSDH obce věcnými prostředky PO pro hašení lesních požárů (D – program) – maximálně 50 000 Kč.
  • M. Dotační podprogram 13 Vybavení JSDH obce novou přenosnou motorovou stříkačkou – maximálně 350 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nemůže podat více žádostí v rámci dotačního programu pro jednu JSDH.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru