Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje – Plzeňský kraj

fire-1006924__340
Share Button

Dotace na zabezpečení a systematickou podporu plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 19. 4. 2021, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Dotace bude poskytnuta pouze pro odborně a personálně způsobilé JSDHO.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“ zahrnuje tyto dotační tituly:
  • „Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“.
  • „Příspěvek na rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky“.
  • „Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky“.
  • „Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu“.
  • „Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu“.
  • „Příspěvek na nákup přetlakových dýchacích přístrojů“.
  • „Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu
 • Maximální výše příspěvku je 300 000 Kč, maximálně však 2/3 výše dotace ze státního rozpočtu
 • Příspěvek na rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky
 • Maximální výše příspěvku je 500 000 Kč. Minimální výše příspěvku je 40 000 Kč.
 • Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky
 • Maximální výše příspěvku je 500 000 Kč.
 • Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu
 • Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci. Jedná-li se o opravu po pojistné události, kdy má obec právo na pojistné plnění, lze z dotace hradit maximálně 50% z nákladů, které nejsou kryty pojistným plněním.
 • Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 700 000 Kč. Pokud je akce financována z dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“, je maximální výše příspěvku 500 000 Kč.
 • Minimální výše příspěvku je 200 000 Kč.
 • Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu 
 • Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně výše 50 % z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci.
 • Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 200 000 Kč.
 • Minimální výše příspěvku je 40  000 Kč.
 • Příspěvek na nákup přetlakových dýchacích přístrojů
 • Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci.
 • Maximální výše příspěvku pro jednu JSDHO je 80 000 Kč.
 • Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy
 • Maximální výše příspěvku pro jednu JSDHO je 60 000 Kč. Náklady na nákup jednoho samostatného majetku či na opravu jednoho samostatného majetku nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel zřizující více JSDHO podává žádost pro každou JSDHO zvlášť.
 • V rámci tohoto programu lze pro jednu JSDHO podat pouze jednu žádost. Pro tutéž JSDHO tedy nelze žádat o dotaci z více dotačních titulů tohoto programu, každá další žádost bude vyřazena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>