Přeskočit na obsah

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje — Plzeňský kraj

Dotace na zabezpečení a systematickou podporu plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024. 

Příjemci podpory:

 • Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Dotace bude poskytnuta pouze pro odborně a personálně způsobilé JSDHO.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2024“ zahrnuje tyto dotační tituly: 
  • „Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“.
  • „Příspěvek na nákup nového požárního přívěsu pro hašení“.
  • „Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky“.
  • „Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu“.
  • „Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu“.
  • „Příspěvek na nákup nové přenosné motorové stříkačky“.
  • „Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu. 
  • Maximální výše příspěvku je 300 000 Kč, maximálně však 2/3 výše dotace ze státního rozpočtu.
 • Příspěvek je určen na nákup nového požárního přívěsu pro hašení. 
  • Maximální výše příspěvku je 150 000 Kč, maximálně však 1/3 výše dotace ze státního rozpočtu.
 • Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky. 
  • Maximální výše příspěvku je 500 000 Kč.
 • Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu. 
  • Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 700 000 Kč.
  • Minimální výše příspěvku je 200 000 Kč.
  • Stáří CAS musí být minimálně 10 let.
 • Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu. 
  • Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 200 000 Kč.
  • Minimální výše příspěvku je 40 000 Kč.
 • Příspěvek na nákup nové přenosné motorové stříkačky. 
  • Maximální výše příspěvku pro jednu JSDHO je 150 000 Kč.
 • Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy. 
  • Maximální výše příspěvku pro jednu JSDHO je 60 000 Kč. Náklady na nákup jednoho samostatného majetku či na opravu jednoho samostatného majetku nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora může být čerpána i na výdaje předfinancované od 01. 01. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru