Přeskočit na obsah

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje „Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“

Příspěvek je určen na nákup nového dopravního automobilu, jehož účelem je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají od 1. 3. 2018 do 1. 4. 2018 na příslušném vyplněném, podepsaném a naskenovaném formuláři prostřednictvím elektronické aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.

Příjemci podpory:

  • O finanční podporu může žádat obec, která je zřizovatelem JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí), zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany.

Typy podporovaných projektů:

  • Příspěvek je určen na nákup nového dopravního automobilu.
  • Podmínkou poskytnutí příspěvku kraje je přidělení dotace na pořízení nového dopravního automobilu z dotačního programu Ministerstva vnitra — generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše příspěvku je 300 000 Kč, maximálně však 2/3 výše dotace ze státního rozpočtu.

Specifika a omezení:

  • Žádosti o podporu se podávají  prostřednictvím elektronické aplikace eDotace.
  • Automobil pořízený z prostředků dotace nesmí být bez písemného souhlasu poskytovatele po dobu 5 let od poskytnutí dotace převeden na třetí osobu, pronajat, ani dán k dispozici jiné JSDHO či třetí osobě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru