Přeskočit na obsah

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022

Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci lze podávat od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ zahrnuje tyto dotační tituly: 
  • 1. „Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“ (Čl. 2).
  • 2. „Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky“ (Čl. 3). 
  • 3. „Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu“ (Čl. 4).
  • 4. „Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu“ (Čl. 5).
  • 5. „Příspěvek na nákup přetlakových dýchacích přístrojů“ (Čl. 6).
  • 6. „Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ (čl. 7).

Forma a výše podpory:

 • 1. „Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu 
  • Maximální výše příspěvku je 300 000 Kč, maximálně však 2/3 výše dotace ze státního rozpočtu.
  • Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně jedné třetiny z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci.
 • 2. „Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky“
  • Maximální výše příspěvku je 500 000 Kč.
 • 3. „Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu“ 
  • Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci. Jedná-li se o opravu po pojistné události, kdy má obec právo na pojistné plnění, lze z dotace hradit maximálně 50% z nákladů, které nejsou kryty pojistným plněním.
  • Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 700 000 Kč.
  • Minimální výše příspěvku je 200 000 Kč.
  • Stáří CAS musí být minimálně 10 let.
 • . „Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu“ 
  • Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně výše 50 % z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci. Jedná-li se o opravu po pojistné události, kdy má obec právo na pojistné plnění, lze z dotace hradit maximálně 50% z nákladů, které nejsou kryty pojistným plněním.
  • Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 200 000 Kč.
  • Minimální výše příspěvku je 40  000 Kč.
 • 5. „Příspěvek na nákup přetlakových dýchacích přístrojů“ 
  • Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci.
  • Maximální výše příspěvku pro jednu JSDHO je 80 000 Kč.
 • 6. „Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ 
  • Maximální výše příspěvku pro jednu JSDHO je 60 000 Kč. Náklady na nákup jednoho samostatného majetku či na opravu jednoho samostatného majetku nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč.
  • Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci.

Specifika a omezení:

  1. V rámci tohoto programu lze pro jednu JSDHO podat pouze jednu žádost. Pro tutéž JSDHO tedy nelze žádat o dotaci z více dotačních titulů tohoto programu, každá další žádost bude vyřazena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru