Přeskočit na obsah

Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji 

Cílem Programu je dílčí podpora rozšíření a zkvalitnění doprovodné infrastruktury pro karavaning na území Plzeňského kraje v turisticky zajímavých lokalitách a v území s minimálním pokrytím touto infrastrukturou, která musí být volně přístupná široké veřejnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2024, 0:00:00 do 12. 2. 2024, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Z Programu budou poskytovány dotace do vyčerpání objemu přidělených finančních prostředků na realizaci:
  • a) karavanového stání,
  • b) samostatné servisní stanice,
  • c) ekologická toaleta
 • Podporu lze poskytnout i na rozšíření již existujícího karavanového stání nebo samostatné servisní stanice, pokud předložený projekt a cílový stav vyhoví minimálním požadavkům a zároveň dojde ke kvalitativnímu zlepšení nabízených služeb. Z dotace není možné hradit již vynaložené náklady.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů.
 • Předmět podpory dle čl. III. odst. 1 a) 300 000 – 1 000 000 Kč.
 • Předmět podpory dle čl. III. odst. 1 b) 70 000 – 400 000 Kč.
 • Předmět podpory dle čl. III. odst. 1 c) 150 000 – 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace dotovaného projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 06. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru