Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora kinematografie v Olomouckém kraji

shutterstock_60280690.jpg
Share Button

Cílem dotačního titulu je podpora a motivace filmařů k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava pro natáčení audiovizuálních děl. Tím dochází k druhotné podpoře regionální ekonomiky odběrem služeb a zboží filmaři v daném místě. Audiovizuální dílo může být navíc jedním z nástrojů propagace daného místa.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 3. 2. 2020 do 28. 2. 2020 do 12:00 hodin

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby, obec, dobrovolný svazek obcí, právnická osoba , jejímž předmětem činnosti je výroba AVD.

Typy podporovaných aktivit:

  • Motivace filmařů k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava k natáčení AVD a podpora natáčení v regionech,
  • Prezentace turistických regionů Jeseníky a Střední Morava prostřednictvím AVD, zvýšení povědomí o turistických regionech Jeseníky a Střední Morava.
  • Budování značky Olomouckého kraje jako regionu přátelskému k filmové produkci.
  • Podpora místní ekonomiky (odběru služeb a zboží v regionu a tím i podpora zaměstnanosti v regionu).

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 1 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 100 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 50 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního titulu bude podána další žádost, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>