Přeskočit na obsah

Podpora kinematografie v Olomouckém kraji

Cílem dotačního titulu je podpora a motivace filmařů k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava pro natáčení audiovizuálních děl. Tím dochází k druhotné podpoře regionální ekonomiky odběrem služeb a zboží filmaři v daném místě. Audiovizuální dílo může být navíc jedním z nástrojů propagace daného místa.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. 2024 do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby, obec, dobrovolný svazek obcí, právnická osoba , jejímž předmětem činnosti je výroba AVD.

Typy podporovaných aktivit:

  • Motivace filmařů k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava k natáčení AVD a podpora natáčení v regionech,
  • Prezentace turistických regionů Jeseníky a Střední Morava prostřednictvím AVD, zvýšení povědomí o turistických regionech Jeseníky a Střední Morava.
  • Budování značky Olomouckého kraje jako regionu přátelskému k filmové produkci.
  • Podpora místní ekonomiky (odběru služeb a zboží v regionu a tím i podpora zaměstnanosti v regionu).

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 1 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 100 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 50 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního titulu bude podána další žádost, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru