Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora konferencí a odborných akcí v oblasti paliativní péče v Olomouckém kraji

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Dotace na podporu konferencí, odborných akcí v oblasti paliativní péče a na organizaci odborných akcí zaměřených na zvýšení informovanosti pracovníků ve zdravotnictví i široké veřejnosti o paliativní péči.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 4. do 17. 4. 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo podnikající fyzická osoba:
  • jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb,
  • jejíž sídlo či kontaktní pracoviště se nachází na území Olomouckého kraje,
  • která je oprávněna poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
  • která je oprávněna poskytovat zdravotní služby v oboru „paliativní medicína“ nebo v druhu péče „paliativní péče“, případně zdravotní služby ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora konferencí a odborných akcí v oblasti paliativní péče je podpora organizace odborných akcí zaměřených na zvýšení informovanosti pracovníků ve zdravotnictví i široké veřejnosti o paliativní péči.
 • V rámci dotačního titulu bude možné žádat o příspěvek na realizaci kongresů, konferencí a jiných odborných akcí pořádaných poskytovateli paliativní péče a odborníky v oblasti paliativní péče.
 • Dotaci lze použít na výdaje vzniklé v souvislosti s realizací odborné části akce, např. na pronájem prostor a techniky, na dopravu osob a materiálu, na propagaci akce, ubytování odborných lektorů a organizačního týmu a další výdaje související výhradně organizačním zajištěním odborné části akce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci/činnost činí 35 001 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/činnost činí 150 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce/činnosti výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>