Přeskočit na obsah

Podpora kongresového turismu ve městě Plzeň

Dotace města Plzeň na podporu kongresového turismu formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě na podporu akcí kulturního a sportovního rázu formou tzv. hromadné jízdenky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány v průběhu roku.

Příjemci podpory:

 • Pořadatelé akcí s účastí nad 100 osob a jedním přenocováním v Plzni.
 • Pořadatelé akcí s účastí nad 300 účastníků a ti zároveň ve městě stráví více než dvě noci v plzeňském ubytovacím zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořadatelé akcí s účastí nad 100 osob a jedním přenocováním v Plzni mají možnost zakoupit u PMDP a.s. pro účastník své akce zlevněné 24 hodinové jízdné v ceně 30 korun za osobu a 15 korun do 15 let věku pasažéra, přičemž jako jízdní doklad bude pasažérům hromadné dopravy sloužit identifikační karta účastníka.
 • V případech, že na kongresovou akci přijede minimálně 300 účastníků a ti zároveň ve městě stráví více než dvě noci v plzeňském ubytovacím zařízení, nabízí město Plzeň možnost zajištění hromadné jízdenky pro účastníky kongresu prostřednictvím rozpočtu města alokovaného v rozpočtu Odboru prezentace a marketingu. Zájemci o tuto podporu musí splnit následující podmínky: 
  • nejpozději 3 měsíce před konáním akce písemně podat žádost (viz příloha článku) o tuto formu podpory Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně,
  • součástí žádosti musí být doklad potvrzující přípravu kongresu splňujícího výše uvedené parametry ve spolupráci s plzeňským poskytovatelem ubytování, identifikace žadatele, definování tématu kongresu a identifikace spolupracujících subjektů (spolupořadatelů),
  • nabídka odpovídajícího marketingového plnění pro město Plzeň v rámci kongresu.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek na zlevněné jízdné a hromadnou jízdenku.

Specifika a omezení:

 • Odbor prezentace a marketingu podané žádosti zpracuje a předloží k projednání Radě města Plzně, která rozhodne o formě podpory či nepodpory kongresu.

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru