Přeskočit na obsah

Podpora koprodukovaným celovečerním hraným filmům a dokumentům

Dotace na podporu koprodukovaným celovečerním hraným filmům, animovaným filmům a dokumentům mohou získat pouze evropské fyzické nebo právnické osoby, které podléhají právnímu řádu některého z členských států fondu, a to za podmínky, že jejich hlavní činností je výroba kinematografických děl a že tyto osoby vznikly nezávisle na veřejných i soukromých vysílacích organizacích a telekomunikačních společnostech. Finanční podpora nepřesáhne 17 % z celkových výrobních nákladů filmu a nepřevýší částku 700 tisíc eur.

Příjem žádostí:

  • Termíny pro podávání žádostí ( 21. 4. 2015, 25. 8. 2015, 20. 10. 2015)  jsou závislé na typu realizovaného projektu. Žádosti však musejí být doručeny do 18.00 hod dne, který je posledním termínem pro předložení.

Příjemci podpory:

  • Evropské fyzické nebo právnické osoby podléhající právnímu řádu některého z členských států fondu.

Typy podporovaných projektů:

  • Celovečerní hrané filmy, animované filmy a dokumenty o minimální délce 70 minut, které jsou určené ke kinodistribuci.

Forma a výše podpory:

  •  Maximální výše dotace je 700 tisíc eur a zároveň nepřesáhne 17 % z celkových výrobních nákladů filmu.

Specifika a omezení:

  • Hlavní činností musí být výroba kinematografických děl a příjemci podpory (evropské FO nebo PO) musí vzniknout nezávisle na veřejných i soukromých vysílacích organizacích a telekomunikačních společnostech.
  • Předložené projekty musí být koprodukovány nejméně dvěma nezávislými producenty se sídlem v různých členských státech fondu.
  • Předložené projekty musí být v souladu s legislativou příslušných zemí, dvoustrannými smlouvami, které spolu uzavřely koprodukující země, a popřípadě také s Evropskou úmluvou o filmové koprodukci.
  • Předložené projekty musejí odpovídat kulturním cílům fondu.
  • Projekty zjevně pornografické povahy, projekty propagující násilí či otevřeně podněcující k porušování lidských práv o podporu žádat nemohou.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru