Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora kulturních aktivit v Královéhradeckém kraji

shutterstock_139584668.jpg
Share Button

Dotace na podporu kulturních akcí/projektů regionálního, republikového i mezinárodního významu, které mají v našem kraji svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z následujících oblastí: divadlo (amatérské i profesionální), hudba, tanec, nonverbální umění, výtvarné umění, fotografie, literatura, filmová tvorba, ostatní kulturní projekty (kreativně společenské, designová tvorba a její prezentace atd.).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 10. 2021 (8:00) do 23. 11. 2021 (14:00).

Příjemce podpory:

 • Fyzické osoby podnikající.
 • Právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit:
  • Podpora kulturních akcí/projektů regionálního, republikového i mezinárodního významu, které mají v našem kraji svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z oblasti:
   • divadla, hudby, výtvarných, fotografických či filmových projektů, tanečního umění, tradiční lidové kultury a folkloru, ostatní kulturní projekty (kreativně společenské, designová tvorba a její prezentace atd.).

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace.
 • Minimální výše dotace: 40 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 300 000 Kč.
 • Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 60 %.

Specifika a omezení:

 • Doba trvání projektu: 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>