Přeskočit na obsah

Podpora kulturních aktivit v Královéhradeckém kraji

Dotace na podporu kulturních akcí/projektů regionálního, republikového i mezinárodního významu, které mají v našem kraji svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z následujících oblastí: divadlo (amatérské i profesionální), hudba, tanec, nonverbální umění, výtvarné umění, fotografie, literatura, filmová tvorba, ostatní kulturní projekty (kreativně společenské, designová tvorba a její prezentace atd.).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 10. 2023 (8:00) do 21. 11. 2023 (14:00).

Příjemce podpory:

 • Fyzické osoby podnikající.
 • Právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit: 
  • Podpora kulturních akcí/projektů regionálního, republikového i mezinárodního významu, které mají v našem kraji svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z oblasti: 
   • divadla, hudby, výtvarných, fotografických či filmových projektů, tanečního umění, tradiční lidové kultury a folkloru, ostatní kulturní projekty (kreativně společenské, designová tvorba a její prezentace atd.).

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace.
 • Minimální výše dotace: 40 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 300 000 Kč.
 • Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 60 %.

Specifika a omezení:

 • Doba trvání projektu: 01. 01. 2024 — 31. 12. 2024.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru