Přeskočit na obsah

Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko

Dotace na podporu kulturních aktivit a zájmové činnosti na území města Blansko v souladu s Koncepcí. Dotační program je zaměřen především na podporu aktivního zapojení dětí a mládeže do kulturních a zájmových aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 04. 12. 2023 od 07:30 hodin do 03. 01. 2024 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v případě 1. pilíře jsou subjekty celoročně systematicky vyvíjející činnost na poli kulturní a zájmové činnosti – právnické osoby se sídlem na území města Blansko nebo v jeho částech realizující svoji zájmovou (pro děti a mládež) nebo kulturní činnost na území města Blansko nebo v jeho částech, které vykazují pravidelnou organizovanou zájmovou nebo kulturní činnost alespoň 10 měsíců v kalendářním roce a jsou zapsány v některém z veřejných rejstříků (nebo veřejných seznamů) a alespoň 2x za rok na území města veřejně prezentují svoji činnost.
 • Oprávněnými žadateli v případě 2. pilíře jsou právnické nebo fyzické osoby, které zrealizují na území města nebo jeho městských částí jednorázovou zájmovou nebo kulturní akci. Oprávněnými žadateli v tomto pilíři jsou také příspěvkové organizace města nebo kraje, jejichž zamýšlený projekt není možno realizovat v rámci jejich hlavní činnosti, pro kterou byly zřízeny.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je v rámci 1. pilíře poskytována na realizaci celoroční (trvající alespoň 10 měsíců v kalendářním roce) zájmové činnosti (určené dětem a mládeži) a kulturní činnosti na území města Blansko nebo v jeho městských částech. 
 • Dotace je v rámci 2. pilíře poskytována na podporu jednorázových akcí nebo cyklu těchto akcí bez přímé návaznosti na celoroční činnost podporovanou v rámci 1. pilíře. Mezi podporované jednorázové akce nebo jejich cykly není možné zařadit plesy a taneční zábavy.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládána částka ve výši 2 400 000 Kč, přičemž z takto stanovené částky je na 1. pilíř stanoveno 60 % a na 2. pilíř je stanoveno 40 %.
 • Dotace je v případě 1. pilíře poskytována maximálně do výše 70 % z celkových nákladů subjektu na projekt ponížených o odpisy a osobní náklady, a současně maximálně do výše požadavku uvedeného v žádosti.
 • Minimální výše požadované a přidělené dotace v 1. pilíři činí 10 000 Kč. 
 • Dotace je v případě 2. pilíře poskytována maximálně do výše 70 % z celkových nákladů žadatele na projekt ponížených o odpisy a osobní náklady v případě, že akce je pro veřejnost zdarma nebo je vybíráno dobrovolné vstupné, nebo maximálně do výše 50 % z celkových nákladů subjektu na projekt ponížených o odpisy a osobní náklad v případě, že akce je pro veřejnost zpoplatněna.
 • Minimální výše požadované a přidělené dotace ve 2. pilíři činí 5 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možno čerpat na účely uvedené výše vzniklé od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru