Přeskočit na obsah

Podpora kultury v Jihočeském kraji

Dotace na podporu projektů všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, publikační činnosti, výtvarného umění, výstav, přehlídek a soutěží.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 2. 1. 2024 do 24. 1. 2024 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí se sídlem na území Jihočeského kraje.
 • Organizace zřizované obcí, krajem, státem.
 • Fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury.
 • Fyzické a právnické osoby s činností zaměřenou na osoby se zdravotním postižením.
 • Fyzické osoby nepodnikající působící v oblasti kultury.
 • Neziskové a podobné subjekty (o.p.s., spolky, církve a náb. společnosti, ústavy).
 • Žadatelé mohou mít sídlo mimo Jihočeský kraj, avšak projekt musí být realizován na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Podpora kultury. 
  • Kultura tvoří nedílnou součást moderního pojetí života člověka 21. století. Spoluutváří naši identitu a podílí se na formování základných hodnot společnosti. Účast na těchto společensky přínosných aktivitách je vyjádřena podporou jednotlivců, skupin a týmů v jejich zájmech a druhotně tak řeší i problematiku rizikových a patologických jevů, neboť veřejnosti nabízí inspiraci v možnosti trávení volného času. Neopomenutelným faktorem je též ekonomický přínos, který vytváří zisky v oblasti cestovního ruchu a dalších navazujících odvětví kulturních kreativních průmyslů.
 • Opatření č. 2: Podpora přehlídek a soutěží. 
  • Postupové přehlídky a soutěže v oblasti kultury u nás mají dlouholetou tradici a vysokou úroveň; napomáhají neformálnímu uměleckému vzdělávání všech věkových kategorií. Podobně jako v případě Opatření č. 1 výše uvedené aktivity sekundárně přispívají k eliminaci negativních společenských jevů a nabízejí možnost pozitivního ovlivnění zejména dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2024 k dispozici, činí 8,5 mil. Kč.
 • Opatření č. 1: Minimální výše dotace je 40 000 Kč. Maximální výše dotace pro fyzické osoby nepodnikající je 200 000 Kč, ostatní subjekty 200 000 Kč. Na subjekty neziskového charakteru se vztahuje spoluúčast ve výši minimálně 30 %, pro subjekty působící na ziskovém základě platí požadovaná spoluúčast minimálně 50 % celkových výdajů projektu.
 • Opatření č. 2: Minimální výše dotace je 20 000 Kč. Maximální výše dotace je 70 000 Kč. Výše spoluúčasti je 30 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé mohou mít sídlo mimo Jihočeský kraj, avšak projekt musí být realizován na území Jihočeského kraje.
 • Žadatel v opatření č. 1 smí podat maximálně 2 žádosti. Žadatel v opatření č. 2 smí podat maximálně 1 žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru