Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora kultury v Jihočeském kraji

obr (2)
Share Button

Dotace na podporu projektů všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, publikační činnosti, výtvarného umění, výstav, přehlídek a soutěží.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 11. 1. 2021 od 00:00 hodin do 22. 1. 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí se sídlem na území Jihočeského kraje.
 • Organizace zřizované obcí, krajem, státem.
 • Fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury.
 • Fyzické a právnické osoby s činností zaměřenou na osoby se zdravotním postižením.
 • Fyzické osoby nepodnikající působící v oblasti kultury.
 • Neziskové a podobné subjekty (o.p.s., spolky, církve a náb. společnosti, ústavy).
 • Žadatelé mohou mít sídlo mimo Jihočeský kraj, avšak projekt musí být realizován na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Podpora kultury.
 • Opatření č. 2: Podpora přehlídek a soutěží.
 • Realizace a podpora všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, publikační činnosti, výtvarného umění, výstav a kulturní činnosti osob se zdravotním postižením.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Minimální výše dotace je 20 000 Kč. Maximální výše dotace pro fyzické osoby nepodnikající je 150 000 Kč, ostatní subjekty 200 000 Kč. Na subjekty neziskového charakteru se vztahuje spoluúčast ve výši minimálně 30 %, pro subjekty působící na ziskovém základě platí požadovaná spoluúčast minimálně 50 % celkových výdajů projektu.
 • Opatření č. 2: Minimální výše dotace je 10 000 Kč. Maximální výše dotace je 70 000 Kč. Výše spoluúčasti je 20 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé mohou mít sídlo mimo Jihočeský kraj, avšak projekt musí být realizován na území Jihočeského kraje.
 • Žadatel v opatření č. 1 smí podat maximálně 2 žádosti. Žadatel v opatření č. 2 smí podat maximálně 1 žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>