Přeskočit na obsah

Podpora kultury v Plzeňském kraji

Cílem programu je podpora kulturních projektů v těchto oblastech: divadlo, hudba a tanec, výtvarné umění, kulturní dědictví, podpora tradiční lidové kultury a postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro přijetí žádostí: od 19. 1. 2024, 0:00:00 do 12. 2. 2024, 16:00:00. 

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle Programu a souvisí s předmětem podpory.

Typy podporovaných projektů:

 • Tematické okruhy v oblasti živé kultury: 
  • Festivaly, soutěže a multižánrové aktivity – taneční, divadelní, filmové a literární.
  • Hudba (včetně festivalů a soutěží).
  • Výtvarné umění, Land Art, foto a design (pouze výstavy a veřejná prezentace děl).
  • Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit (pouze akce pořádané NIPOS – ARTAMA a pořadateli z pověření Ministerstva kultury ČR).
  • Západočeské baroko.
 • Tematické okruhy v oblasti historie a kulturního dědictví: 
  • Kulturní dědictví (pouze odborná prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí).
  • Podpora tradiční lidové kultury prezentace jevů tradiční lidové kultury a výrobků lidových řemesel, výstavní projekty, podpora nositelů nemateriálního kulturního dědictví, realizace přípravných výzkumů v oblasti tradiční lidové kultury pro zápis nebo aktualizaci zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje).

Forma a výše podpory:

 • V tematickém okruhu č. 1 Významné umělecké a kulturní projekty s nadregionálním přesahem je možné poskytnout dotaci z Programu v rozmezí 40 000 Kč až 400 000 Kč.
 • V ostatních tematických okruzích (č. 2 — 8) je možné poskytnout dotaci z Programu v rozmezí 40 000 Kč až 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace dotované akce musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2024 a ve stejném termínu musí být vyčerpána i dotace Plzeňského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru