Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora kultury v Plzeňském kraji

shutterstock_90430603.jpg
Share Button

Cílem programu je podpora kulturních projektů v těchto oblastech: divadlo, hudba a tanec, výtvarné umění, kulturní dědictví, podpora tradiční lidové kultury a postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro přijetí žádostí: od 21. 01. 2022 do 21. 02. 2022 do 17.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle Programu a souvisí s předmětem podpory.

Typy podporovaných projektů:

 • Tematické okruhy v oblasti živé kultury:
  • Festivaly, soutěže a multižánrové aktivity – taneční, divadelní, filmové a literární.
  • Hudba (včetně festivalů a soutěží).
  • Výtvarné umění, Land Art, foto a design (pouze výstavy a veřejná prezentace děl).
  • Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit (pouze akce pořádané NIPOS – ARTAMA a pořadateli z pověření Ministerstva kultury ČR).
  • Západočeské baroko.
 • Tematické okruhy v oblasti historie a kulturního dědictví:
  • Kulturní dědictví (pouze odborná prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí).
  • Podpora tradiční lidové kultury (prezentace jevů tradiční lidové kultury a výrobků lidových řemesel, výstavní projekty).

Forma a výše podpory:

 • V tematickém okruhu č. 1 Významné umělecké a kulturní projekty s nadregionálním přesahem je možné poskytnout dotaci z Programu v rozmezí 80 000 Kč až 300 000 Kč.  V ostatních tematických okruzích (č. 2 – 8) je možné poskytnout dotaci z Programu v rozmezí 30 000 Kč až 100 000 Kč.
 • Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů. V případě, že výstupem projektu je vydání odborného/literárního autorského díla v písemné či elektronické podobě, bude příjemci poskytnuta dotace na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu pouze ve výši maximálně 70 % skutečně vynaložených celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadateli nemohou být příspěvkové organizace zřízené krajem.
 • Projekt nebo jeho část se musí uskutečnit na území Plzeňského kraje, u nadregionálních projektů lze z poskytnuté dotace hradit pouze část projektu uskutečněnou na území Plzeňského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>