Přeskočit na obsah

Podpora kultury ve městě Znojmě

Dotace je určena na podporu kulturních aktivit s důrazem na podporu celoroční činnosti kulturních organizací zaměřených na činnost dětí a mládeže.  Město Znojmo bude podporovat jednotlivé i opakující se významné kulturní projekty nekomerčního charakteru, které zvyšují prestiž města jako kulturního centra a podílejí se na rozvoji kulturní turistiky ve městě Znojmě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 12. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

Příjemce podpory:

 • V případě priority 1: 
  • nepodnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace jiných zřizovatelů) zabývající se kulturní činností.
 • V případě priorit 2: 
  • podnikatelské i nepodnikatelské subjekty (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace jiných zřizovatelů, fyzické i právnické osoby).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora místních kulturních spolků a organizací provozujících celoroční aktivity na území města Znojma (1).
 • Podpora kulturních projektů, které se významně podílejí na rozšíření kulturní nabídky ve městě Znojmě a reprezentují město Znojmo (2).

Forma a výše podpory:

 • Priorita č. 1: min. výše dotace je 5 000 Kč, max. výše dotace je 100 000 Kč, min. spoluúčast žadatele je 20 %/ 40 %.
 • Priorita č. 2: min. výše dotace je 5 000 Kč, max. výše dotace je 500 000 Kč, min. spoluúčast žadatele je 20 %/ 40 %.
 • Minimální spoluúčast financování žadatele o dotaci je: 
  • a) 20 % z uznatelných nákladů u nepodnikatelského subjektu (např. spolky, sdružení),
  • b) 40 % z uznatelných nákladů u podnikatelského subjektu (např. spol. s r. o., a.s.).

Specifika a omezení:

 • Žadatel je oprávněn předložit pouze jednu žádost v rámci priority dotačního programu, maximálně však dvě žádosti v rámci všech vyhlášených dotačních programů města Znojma včetně žádostí o poskytnutí individuální dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru