Přeskočit na obsah

Podpora léčebné rehabilitace a rehabilitačních pobytů pro občany Ústeckého kraje

Dotace na financování nezbytných uznatelných výdajů na zajištění rehabilitační péče a rehabilitačních pobytů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do do 31. 10. 2024..

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, které byla všeobecným praktickým lékařem, pediatrem (praktickým lékařem pro děti a dorost) anebo ambulantním specialistou indikována léčebná rehabilitace, a která absolvuje léčebnou rehabilitaci u poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory jsou tuzemské léčebné rehabilitační programy:
  • ve formě léčebné rehabilitace a léčebných rehabilitačních pobytů,
  • pro děti a dospělé se vzácným onemocněním, onkologickým onemocněním, anebo jiným tělesným, mentálním či kombinovaným postižením, pokud je přiznám příspěvek na péči ve III. a IV. stupni postižení,
  • nehrazené ze zdravotního pojištění a realizované na doporučení všeobecného praktického lékaře, pediatra (praktického lékaře pro děti a dorost) anebo ambulantního specialisty nad rámec úhrad ze systému zdravotního pojištění realizované občany s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu činí 7 000 000 Kč.
 • Na jednoho občana Ústeckého kraje, respektive na jedno rodné číslo, je stanovena dotace ve výši 10 000 Kč na kalendářní rok.
 • Maximální podíl dotace kraje je 70 % z celkových uznatelných výdajů vynaložených na zajištění léčebné rehabilitační péče nebo léčebného rehabilitačního pobytu.

Specifika a omezení:

 • Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných výdajů na zajištění rehabilitační péče a rehabilitační pobyt v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru