Přeskočit na obsah

Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

Dotace na podporu populace praktických lékařů na území Pardubického kraje, která stárne a dostatečně se neobnovuje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba oprávněná k poskytování zdravotních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Mzdové náklady na rezidenta (hrubá mzda rezidenta a odvody na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele), vyjma mzdových nákladů na rezidenta hrazených z dotace MZ, v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023,
  • na náklady na realizaci dalších částí vzdělávacího programu (tj. náklady na stáže a kurzy pro rezidenta nehrazené z dotace MZ) v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků plánovaných z rozpočtu kraje na tento dotační program je 500 tis. Kč.
  • Výše poskytnuté podpory na jeden projekt je 80 000 Kč na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. V případě, kdy se místo poskytování zdravotních služeb školitele nachází na území problémové obce, činí výše podpory na jeden projekt 100 000 Kč.
  • Mzdové náklady na rezidenta v minimální výši 55 % z celkové výše dotace (hrubá mzda rezidenta a odvody na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele ve stanovené výši pro příslušný rok).
  • Mzdové náklady pro školitele rezidenta, který je zaměstnancem akreditovaného zařízení poskytujícího zdravotní služby s rezidenčním místem v maximální výši 20% z celkové výše dotace.

Specifika a omezení:

  • Dotace bude poskytována na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, pokud příjemce prokáže trvání dotačního vztahu s MZ, tj. za předpokladu udržení rezidenčního místa.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru