Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

computer-1149148__340
Share Button

Dotace na podporu populace praktických lékařů na území Pardubického kraje, která stárne a dostatečně se neobnovuje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba oprávněná k poskytování zdravotních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech:
  • všeobecné praktické lékařství na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí.
  • praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků plánovaných z rozpočtu kraje na tento dotační program je 500 tis. Kč.
 • Mzdové náklady na rezidenta v minimální výši 55 % z celkové výše dotace (hrubá mzda rezidenta a odvody na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele ve stanovené výši pro příslušný rok).
 • Mzdové náklady pro školitele rezidenta, který je zaměstnancem akreditovaného zařízení poskytujícího zdravotní služby s rezidenčním místem v maximální výši 20% z celkové výše dotace.

Specifika a omezení:

 • Programovou dotaci lze poskytnout na jedno tzv. rezidenční místo.
 • Absolvent lékařské fakulty musí projít vzdělávacím cyklem, než získá specializovanou způsobilost pro samostatný výkon práce praktického (dříve obvodního) lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Dotace bude poskytována na dobu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, pokud příjemce prokáže trvání dotačního vztahu s MZ, tj. za předpokladu udržení rezidenčního místa.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>