Přeskočit na obsah

Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

Dotace na podporu populace praktických lékařů na území Pardubického kraje, která stárne a dostatečně se neobnovuje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba oprávněná k poskytování zdravotních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program „Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje“ je určen na podporu populace praktických lékařů na území Pardubického kraje, která stárne a dostatečně se neobnovuje. Podporu jednotlivému projektu lze poskytnout pouze jednou za rok.

Forma a výše podpory:

  • Podpora bude poskytována formou neinvestiční programové dotace, na kterou není právní nárok. Výše poskytnuté podpory na jeden projekt je 80 000 Kč na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. V případě, kdy se místo poskytování zdravotních služeb školitele nachází na území problémové obce, činí výše podpory na jeden projekt 100 000 Kč. V případě, kdy má školitel více míst poskytování zdravotních služeb, musí být alespoň jedno z těchto míst pro tento účel na území problémových obcí.
    Celková výše prostředků plánovaných z rozpočtu kraje na tento dotační program je 500 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Podmínkou pro určení uznatelnosti výdajů je jejich vynaložení v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, přímá souvislost s realizací podpořeného projektu dle bodu 3 Specifikace podporovaných aktivit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru