Přeskočit na obsah

Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity v Královéhradeckém kraji

Dotace na podporu činnosti jednotek požární ochrany II., III. a V. při plnění dalších úkolů nad rámec základních povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů — likvidace následků kůrovcové kalamity.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 12. 2020 (od 8:00 hod) do 29. 10. 2021 (do 14:00 hod).

Příjemci podpory:

 • Obce v Královéhradeckém kraji, které mají zřízenou JPO.
 • SDH se sídlem v Královéhradeckém kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity: 
  • Podpora těžby kůrovcového dříví prováděné členy JPO obce a SDH.
  • Podpora výsadby lesního porostu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace stanovena sazbou 150 Kč/ 1 m³ vytěženého dřeva a 3 Kč za vysazenou sazenici při obnově lesního porostu.
 • Rozmezí dotace: 3 000 Kč — 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektů je od 1. 11. 2020 — 29. 10. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru