Přeskočit na obsah

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 29. srpna 2014 výzvu k předkládání projektů, jejichž cílem je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání zkvalitněním logopednické prevence v práci předškolního pedagoga a asistentů pedagoga pracujících u dětí s narušenou komunikační schopností, posilováním vzdělávacích a osobnostních kompetencí pedagogů a motivací ředitelů škol k zavádění logopedické prevence do všech vzdělávacích oblastí v mateřských školách a přípravných třídách základních škol. Dotaci mohou získat právnické osoby, zapsané ve školském rejstříku jako mateřské školy anebo základní školy, které mají zřízenou přípravnou třídu. Výše dotace může dosáhnout 20 — 100 tisíc Kč, dle počtu žáků v jednotlivé škole.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději do 26. září 2014 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Mateřské školy.
 • Základní školy s přípravnou třídou.

Typy podporovaných projektů:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro jednotlivce v minimálním rozsahu 60 hodin prezenčního vzdělávání zaměřeného na logopedickou prevenci (vzdělávací program musí být akreditovaný ministerstvem).
 • Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči.
 • Zajištění vybavení pracovišť moderními pomůckami pro řečovou výchovu ve škole (např. vybavení počítačovou technikou s výukovými programy, obrázkové logopedické pomůcky a kartičky).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace pro školy s maximálním počtem 50 dětí činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro školy s maximálním počtem 100 dětí činí 40 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro školy s počtem dětí 101 — 300 činí 60 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro školy s více než 300 dětmi činí 100 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až ve výši 100% celkového rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

 • Program je vyhlášen na období kalendářního roku 2015.
 • Právnická osoba může předložit pouze jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru